Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Hòa Bình - Kiến Xương - Thái Bình
 11/03/19  Bản tin trường  57
Hình ảnh cán bộ giáo viên mít tinh kỷ niệm ngày 08 tháng 3 năm 2019
 14/02/19  Bản tin trường  52
Lịch trực tết kỷ hợi của trường Mầm non Hòa Bình.
 21/01/19  Bản tin trường  57
Các be nhóm 25 - 36 tháng A1 đang hoạt động 
 15/01/19  Bản tin trường  60
Ảnh các bé nhóm 25 - 36 tháng đang hoạt động