Cô giáo như mẹ hiền

 10/10/20  Bản tin trường  37
Lễ khai giảng năm học mới, năm 2020 - 2021 Trường Mầm non Hòa Bình
 10/10/20  Bản tin trường  33
Trường Mầm non Hòa Bình hưởng ứng tuần lễ "Học tập suốt đời năm 2020
 10/10/20  Bản tin trường  32
Ngày 29/9/2020 Trường Mầm non Hòa Bình tiến hành tổ chức Hội nghị Công nhân viên chức năm học 2020 - 2021
 24/09/20  Bản tin trường  42
Chia tay cô Vũ Thị Lý nguyên hiệu trưởng trường mầm non Hòa Bình về nghỉ chế độ
 03/08/20  Tin tức  71
Phòng dịch covid 19 tại trường Mầm non Hòa Bình
 29/07/20  Bản tin trường  62
kết quả hoạt động 6 tháng năm 2020 trường Mầm non Hòa Bình 
 28/07/20  Bản tin trường  63
báo cáo tổng kết năm học 2019-2020
 28/07/20  Bản tin trường  67
Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa hè ( Chân tay miệng, COVID-19)
Địa chỉ: Hòa Bình - Kiến Xương - Thái Bình