Hình ảnh thi đồ dùng đồ chơi trường Mầm non Hòa Bình nhân ngày 08/03