Trường Mầm non Hòa Bình là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I, năm 2016 và tổ chức đón nhận bằng chuẩn vào ngày 05 tháng 9 năm 2017,  về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Hòa Bình, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

 

Giáo viên được tuyển vào Trường Mầm non Hòa Bình được UBND huyện và phòng giáo dục đào tạo kiến xương tuyển dụng phải . Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động theo chương trình thời gian biểu và được duyệt giáo án trước 1 tuần.

100%  giáo viên có trình độ Trung cấp trở  lên. Trong đó, 30%  giáo viên có bằng Cao đẳng Sư phạm, 50%  giáo viên có bằng Đại học, còn 20% giáo viên đang tiếp tục theo học lớp học đại học sư phạm Mầm non.

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Sĩ số lớp học: có 10 nhóm lớp trong đó nhà trẻ có 4 nhóm, mẫu giáo có 6 lớp 

-  Nhóm  trẻ 18-24 tháng:  theo kế hoạch huy động 32 cháu đến ngày 04 tháng 04 huy động được 28 cháu chia làm 2 nhóm

-  Nhóm trẻ 25-36 tháng : theo kế hoạch huy động 44 cháu đến ngày 04 tháng 04 huy động được 40 cháu được chia làm 2 nhóm 

Lớp Mẫu giáo  (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 49 cháu được chia làm 2 lớp.

Lớp Mẫu giáo  (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 60 cháu được chia làm 2 lớp 

Lớp  Mẫu giáo  (5 tuổi – 6 tuổi): 54 cháu được chia làm 2 lớp