Cô giáo như mẹ hiền

 • Hội trưởng Hội Phụ Huynh học sinh toàn trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lương Xuân Trình
  • Học hàm, học vị:
   Trung học phổ thông nguyễn Du
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hội hoạt động theo kế hoạch, hàng năm có tổng kết, só kết đánh giá hoạt động 

 • Nhân sự.
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Đoàn Thị Hồng Thương
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0976174669
  • Email:
   hongthuong888@gmail.com
 • Nhân sự.
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Kiêm TTND - Nguyễn Thị Đào
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0962281338
 • Nhân sự.
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Kiêm công tác y tế - Vũ Thị Hoài THu
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01648701593
 • Nhân sự.
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Lương Thị Hợp
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01633859788
 • Nhân sự.
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 3 tuổi - Giáo viên - Nguyễn Thị Mai
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
 • Nhân sự.
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 4 tuổi - Giáo viên - Lương Thị Nhị
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Nhân sự.
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - Vũ Thị lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhận.
  • Điện thoại:
   01296538197
  • Email:
   vuthily1965tb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng phụ trách chung 

 • Nhân sự.
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Vũ Thị Hạnh - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   016657448989
 • Nhân sự.
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nguyễn Thị Hoài
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0912515899
 • Nhân sự.
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nguyễn Thị Thu Trang
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01689347308
Địa chỉ: Hòa Bình - Kiến Xương - Thái Bình