Trao quà cho trẻ nhân ngày 01 tháng 6 tại các nhóm lớp

Dấu * là phần không được để trống